En drönare tar kanske inte bilder av bra kvalitet. Men på många andra sätt kan den vara ett värdefullt verktyg för en fotograf. Men det gäller att iaktta viss försiktighet, för det är inte riktigt klart vilka regler som gäller.

En drönare är en fjärrstyrd minihelikopter som ofta är försedd med kamera. Den kan användas för att filma eller fotografera olika objekt från ovan. Det är vanligt att flygbilder i mäklares annonser är tagna med hjälp av en drönare, och detsamma gäller flygningar i musikvideor.

Drönare med kameraAtt fotografera ett hus som man går förbi är tillåtet, såvida det inte är ett militärt skyddsobjekt, men det är inte alltid som det är lämpligt att fotografera ett hus. Däremot är det inte tillåtet att sätta upp en övervakningskamera som är riktad mot allmän mark, såvida man inte har tillstånd.

Frågan om hur en drönare ska betraktas, som en övervakningskamera eller som en kamera som man använder när man är ute och går, har avhandlats i flera instanser i Sverige. Det är länsstyrelsen som ger tillstånd för att sätta upp övervakningskameror. Betyder det att man ska söka tillstånd för att filma eller fotografera med drönare? Förvaltningsrätten i Linköping gav först tillstånd för att fotografera med drönare, yta att följa de regler som finns för kameraövervakning. Datainspektionen, som är den myndighet som ansvarar för att den personliga integriteten respekteras, överklagade till Kammarrätten i Jönköping. Domslutet blev att det krävdes tillstånd från länsstyrelsen för att fotografera med drönare, skriver Computer Sweden.

Regler för drönare

Detta skedde för två år sedan, och nu har reglerna ändrats. Sedan 1 augusti i år krävs inget tillstånd för kameraövervakning med drönare. Att flyga drönare kräver dock i sig vissa tillstånd. Så här skriver länsstyrelsen i Stockholms län:

Till exempel krävs det tillstånd från:

  • Respektive flygplats för att flyga inom dess kontrollzon.
  • Transportstyrelsen om du flyger på uppdrag eller tjänar pengar på din flygning.
  • Lantmäteriet (och i vissa fall Sjöfartsverket) enligt lagen om skydd för geografisk information.